Nowości
 

POZNAJ ZASADY DO STOSOWANIA

PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI


1. Poznaj swoje prawa i obowiązki - przeczytaj ustawę o własności lokali i zapisy kodeksu cywilnego ("Własność i inne prawa rzeczowe"). Prawa i obowiązki właściciela lokalu, a jednocześnie współwłaściciela nieruchomości wspólnej regulują też inne przepisy, np. Ustawa prawo budowlane oraz ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Dowiedz się, kim są pozostali współwłaściciele i jakie mają udziały w częściach wspólnych. Sprawdź, co Ty masz i z kim to dzielisz - sprawdź granice działki oraz wpisy w księdze wieczystej.

3. Przychodź na wszystkie zebrania - nieobecni nie mają głosu. Gdy nie zareagujesz, inni zdecydują za Ciebie, a Ty dostaniesz tylko protokół z postanowieniami, których nie chcesz zaakceptować, często bywa tak, że Twoja kieszeń na tym również ucierpi.

4. Żądaj od zarządu udokumentowania wydatków - zarządca pracuje dla Ciebie, nie odwrotnie, wydaje Twoje pieniądze, a może nie tak jak powinien?. Dla każdej nieruchomości wspólnej zarządca powinien prowadzić odrębną ewidencję finansową, żądaj przedstawienia planu gospodarczego.

5. Dowiedz się, jakie czekają Cię wydatki - domagaj się prawidłowego prowadzenia dokumentacji technicznej budynku (aktualnych przeglądów budowlanych i branżowych, inwentaryzacji budowlanej),

6. Nie jesteś skazany na wiecznego zarządcę - jesteś właścicielem i masz swoje prawa, które zarządca musi respektować. Gdy naruszane są zasady prawidłowego zarządu, możesz wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy przymusowego

7. Nawet z niewielkim udziałem w nieruchomości wspólnej możesz zaskarżać uchwały sprzeczne z prawem. Czytaj każdą uchwałę przed głosowaniem, jeśli Ci nie odpowiada domagaj się uzasadnienia, pamiętaj o sześciotygodniowym terminie zaskarżania. Niezaskarżona uchwała obowiązuje zarząd i właścicieli

8. Pamiętaj, że każda decyzja w sprawie Twojej nieruchomości może mieć Twój udział, jesli tylko zechcesz.

9. Nie pozwól na zmniejszenie wartości Twojego majątku - gdy pogarsza się stan techniczny budynku i rosną wydatki na jego utrzymanie, zmniejsza się wartość Twojego mieszkania

10. Gdy czujesz , że masz niewielką siłę przebicia wśród innych, poszukaj pomocy w Stowarzyszeniach Zarządców Nieruchomości lub po prostu zadzwoń do nas a postaramy się pomóc Ci bez zobowiązań finansowych.