Nowości
 
Oferujemy ksiegowość również dla Wspólnot, które zarządzają się samodzielnie !!
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie bilansów i innych sprawozdań finansowych,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
  • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
  • sporządzanie miesięcznych, rocznych i półrocznych rozliczeń podatkowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz rozliczanie amortyzacji,
  • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów,
  • opracowywanie zakładowego planu kont,
  • prowadzenie dokumentacji rozliczeń z ZUS zgodnie z aktualnym systemem ubezpieczeń społecznych, umów o pracę, umów zleceń,
  • rozliczenia z Urzędem Skarbowym