Nowości
 

Przyjmiemy w zarząd i administrację

  1. wspólnoty mieszkaniowe 
  2. kamienice i mieszkania prywatne,
  3. nieruchomości komercyjne
  4. inne nieruchomości.

Licencjonowany Zarządca nieruchomości wraz z fachowym zespołem gwarantuje, że zarządzanie będzie wykonywane rzetelnie według najlepszych standardów zawodowych z należytą starannością, przy maksymalnym zaangażowaniu dla dobra Właściciela. Znajomość przez nas tej problematyki, oszczędzą Państwu mnóstwo kłopotów przy załatwianiu wszelkich spraw związanych z Państwa nieruchomością i pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze.

Powierzenie zarządzania nieruchomością i zlecenie administrowania, oraz standaryzacja poszczególnych usług następuje zgodnie z preferencjami właścicieli i warunkami lokalnego rynku.

Zarządzanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej w świetle Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. .U z 2000 r. Nr 80, poz. 903 tekst jednolity z późn. zmianami) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami. (Dz.U